สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

การล้างพิษตกค้าง ที่เป็นสารเคมีจาก วัคซีน หรือ Covid-19

ผู้ที่ได้รับผลที่เกิดจาก การฉีดวัคซีน หรือ หลังติด COVID

จะมีสภาพที่ใกล้เคียงกันแต่สามารถล้างพิษที่ตกค้างและฟื้นฟูสุขภาพให้กลับคืนมาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยตามแนบและหาข้อมูลเพิ่มเติม… ได้ที่ Panyathai Channels
Youtube : PANYATHAI
เริ่มด้วยการล้างพิษตกค้างที่เป็นสารเคมีจาก วัคซีน หรือ Covid-19 ด้วย
รางจืดขับขยะ Gene เชื้อไวรัส Covid-19 ที่ตกค้างในตับ ด้วยยา เบญจโลกวิเชียร(ห้าราก)
ถ้ามีไอแห้งเชื้อลงปอดให้กิน ปราบชมพูทวีป ร่วมกับ ตรีผลา และ ฝึกพลังปอด
ต้องการฟื้นฟูภูมิคุ้มกัน ให้กลับสู่สภาพเดิมหรือเติมภูมิให้เข้มแข็ง ต้องกินพลูคาวสกัด หรือ น้ำหมักพลูคาว

หมายเหตุ

– ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว (แต่ไม่ดื่มน้ำมากหลังอาหารทันทีและควรงดน้ำเย็นชั่วคราว)
– ขับถ่ายอุจจาระ จำนวนครั้งให้เท่ากับจำนวนมื้ออาหารที่ทาน
– สำคัญไม่ควรนอนเกิน 4 ทุ่มหลับให้สนิท แค่ 3-4 เดือนทุกย่างฟื้นเป็นปกติ
แต่ถ้าปอดมีฟ้าสีขาวมีแคลเซี่ยมเกาะต้องกินยาขับปัสสาวะ นพเก้า ช่วยครับ …