สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
headslide-1
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
Phatthana Panyathai School

เปิดสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ได้แก่
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ นวดไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตรนวดแบบต่างๆ

headslide-2
สถาบันปัญญาไท
Intellectual Development Institute

อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร
ค่ายสุขภาพดีวิถีไท ออกให้ความรู้พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

headslide-3
T-MED
ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

บริการตรวจรักษาโดยวิธีการแพทย์แผนไทย
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม
บริการนวดรักษาเพื่อฟื้นฟูและแก้อาการ

headslide-4
สมบัติสมุนไพร
Sombat Herb

จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพ

previous arrow
next arrow

สมัครเรียน

ระเบียบการ
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน

บริการของเรา

แพทย์แผนไทย
แพทย์บูรณาการ
นวดไทย
จองออนไลน์

ช้อปปิ้ง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ช้อปปิ้ง

ร่วมงานกับเรา

ฝากประวัติ
ใบสมัครงานออนไลน์
สมัครงาน

หลักสูตรระยะสั้น

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
35,000 ฿ หลักสูตร 3 เดือน
 • ระยะเวลาเรียน 330 ชั่วโมง
 • เรียน 3 เดือน
 • มีใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรระยะสั้น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ
15,000 ฿ หลักสูตร 3 อาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน 150 ชั่วโมง
 • เรียน 3 อาทิตย์
 • มีใบประกาศนียบัตร
Popular

หลักสูตรระยะสั้น

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
6,000 ฿ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • เรียน 2 อาทิตย์
 • มีใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรระยะสั้น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ
18,000 ฿ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • เรียน 2 อาทิตย์
 • มีใบประกาศนียบัตร
Inter Course

ปฏิทินวิชาการ 2566

ข่าวรับสมัครนักเรียน

โรคภูมิแพ้ หวัด ไอ เรื้อรัง
เป็นการเริ่มต้นของโรค SLE ( โรคพุ่มพวง )

โดย : แพทย์แผนไทย อ.สมบัติ ไตรศรีศิลป์

วันพฤหัสที่ 2 ก.พ 2566 เวลา 19.00 - 19.45 น.
ให้ความรู้แก่ ประชาชน
ผ่านทาง google meeting ฟรี

รหัสเข้าห้อง : btw-bmtp-uxi