สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
headslide-1
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
Phatthana Panyathai School

เปิดสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ได้แก่
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ นวดไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตรนวดแบบต่างๆ

headslide-2
สถาบันปัญญาไท
Intellectual Development Institute

อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร
ค่ายสุขภาพดีวิถีไท ออกให้ความรู้พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

headslide-3
T-MED
ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

บริการตรวจรักษาโดยวิธีการแพทย์แผนไทย
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม
บริการนวดรักษาเพื่อฟื้นฟูและแก้อาการ

headslide-4
สมบัติสมุนไพร
Sombat Herbs Shop

จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

สมัครเรียน

ระเบียบการ
อัตราค่าธรรมเนียม
สมัครเรียน

คลินิกเครือข่ายฯ

สมัครร่วมเป็น
สมาชิกคลินิก
เครือข่ายการแพทย์แผนไทย
สมัคร

บริการของเรา

แพทย์แผนไทย
แพทย์บูรณาการ
นวดไทย
จองออนไลน์

คอร์ส อบรม

คอร์ส
อบรม สัมมนา
หลักสูตร ระยะสั้น
คอร์ส อบรม

e-Books

e-Books ฟรี
สำหรับนักเรียน IDI
และบุคคลทั่วไป
e-Books

ปฏิทินวิชาการ 2566

ข่าวกิจกรรม "ปัญญาไท"

ข่าวรับสมัครนักเรียน

หลักสูตรระยะสั้น

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
35,000 ฿ หลักสูตร 3 เดือน
 • ระยะเวลาเรียน 330 ชั่วโมง
 • เรียน 3 เดือน
 • มีใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรระยะสั้น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ
15,000 ฿ หลักสูตร 3 อาทิตย์
 • ระยะเวลาเรียน 150 ชั่วโมง
 • เรียน 3 อาทิตย์
 • มีใบประกาศนียบัตร
Popular

หลักสูตรระยะสั้น

นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
6,000 ฿ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • เรียน 2 อาทิตย์
 • มีใบประกาศนียบัตร

หลักสูตรระยะสั้น

นวดไทยเพื่อสุขภาพ
18,000 ฿ หลักสูตร 60 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
 • เรียน 2 อาทิตย์
 • มีใบประกาศนียบัตร
Inter Course

เกร็ดความรู้ สุขภาพดีวิถีไท

https://meet.google.com/dda-mwfx-smq
รหัส คือ dda-mwfx-smq

ประมวลภาพ กิจกรรม

ข้อคิดเห็น จากผู้ใช้บริการ IDI