สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการ : นวดประคบสมุนไพร

Previous slide
Next slide
การนวดประคบสมุนไพร เป็นการนําลูกประคบสมุนไพรที่นึ่งร้อน มาใช้ควบคู่กับการนวดแผนไทย ด้วยความร้อนของลูกประคบ ประกอบกับตัวยาสมุนไพรไทย ผนวกกับการนวด คุณสมบัติต่างๆ เหล่านี้จะช่วย กระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดลดความตึงตัว และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อต่างๆ โดยเฉพาะอาการปวดตึงกล้ามเนื้อจากการทำงานหนัก หรือการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ
ในกลุ่มคนที่มีอาการเรื้อรัง การนวดประคบสมุนไพร จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ดี ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียดด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพร ช่วยให้เนื้อตัวเบา ทุกส่วนของร่างกายมีความกระปรี้กระเปร่า
การนวดประคบสมุนไพรจะต้องใช้เวลา 90 - 120 นาที โดยจะแบ่งเป็นประคบสมุนไพร 50 นาที ร่วมกับนวดแผนไทยอีก 70 นาที