สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการของเรา

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

แพทย์แผนไทย

ให้บริการตรวจรักษา

ทำหัตถการรักษาโรค กลุ่มโรคกระดูก และ
กล้ามเนื้อ รวมทั้งการให้คำแนะนำ ในการ
ดูแลตัวเอง

บริการนวดเพื่อสุขภาพ

(นวดไทย/การนวดน้ำมัน/การประคบสมุนไพร)
นวดเพื่อการรักษา และแก้อาการ การตอกเส้น
การย่ำขาง การทับหม้อเกลือ และหัตถการทางการ
แพทย์แผนไทยอื่น ๆ

แพทย์บูรณาการ

- แพทย์พื้นบ้าน ตรวจรักษา จ่ายยา การให้คำแนะนำในการรักษาโรคทั่วไป
และเฉพาะทาง
- การตรวจ QRMA เพื่อการแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

บริการ

นวดแผนไทย

นับเป็นภูมิปัญญาของชาวไทย ที่สืบทอดกันมาช้านาน เชื่อว่าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์สายใยภายในครอบครัวที่ช่วยเหลือกันเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ฟกช้ำ ด้วยการสัมผัสจับต้อง หรือกดจุดบริเวณที่มีอาการ 5 เช่น สามีภรรยานวดให้กัน ลูกนวดให้บิดามารดา หลานนวดให้ปู่ย่าตายาย จนเกิดความชำนาญและช่วยเหลือเพื่อนบ้านต่อไป ในที่สุดก็เกิดเป็นอาชีพหมอนวดขึ้น การนวดไทยเป็นการเพื่อผ่อนคลาย เพื่อ
1. ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้เลือดสามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย และกระตุ่นระบบประสาทต่างๆ ของร่างกาย
2. ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนตัว และยืดหยุ่นได้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเป็นพังผืด
3. ช่วยกระตุ้นระบบน้ำเหลืองให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
4. ช่วยไล่ลมในร่างกาย ไม่ทำให้ท้องอืด
5. ผ่อนคลายเมื่อยล้าจากการทำงาน