สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการ : นวดตอกเส้น

Previous slide
Next slide
การนวดตอกเส้น เป็นวิธีดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนในแถบภาคเหนือ อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอด มาหลายชั่วอายุคน เป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งซึ่งใช้บำบัดรักษาอาการทางกาย ที่ถือว่าเป็น อัตลักษณ์ ในระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา
การ “ตอกเส้น” จะใช้แท่งไม้ขนาดเหมาะมือทำหน้าที่คล้ายค้อนตอก กับอีกท่อนหนึ่งวางบนส่วนของ ร่างกายคล้ายเป็นตะปู ผู้นวดจะค่อยๆ เคลื่อนพร้อมตอกชิ้นไม้นั้น ลงบนแนวเส้นหรือจุดที่สำคัญเพื่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปคลายเส้นก่อนการใช้แรงมือนวด วิธีนี้ได้พัฒนามาจากการนวดกรีดหรือรีดเส้นของชาวล้านนาที่เรียกว่า “เช็ดแหก” เป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความชํานาญ เพื่อให้ผ่อนคลายอาการปวดเมื่อย รวมทั้งรักษา โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ
การนวดตอกเส้น เป็นการรักษาที่คลายเส้นได้เร็วกว่าการนวดไทยธรรมดา เพราะมุ่งเน้นการกระตุ้นจุด หรือเส้นที่สำคัญในร่างกาย หมอนวดส่วนใหญ่จะใช้การตอกเส้นควบคู่กับไปกับการนวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรักษา