สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

อิดิไทยมาสสาจ

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ออกหน่วย ที่วัดศรีสุพรรณ

วันที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท นำโดย ท่านผู […]

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ออกหน่วย ที่วัดศรีสุพรรณ Read More »

หลังรักษา: ฟื้นฟูและดูแลตัวเองด้วยฤาษีดัดตน

หลังรักษา: ฟื้นฟูและดูแลตัวเองด้วยฤาษีดัดตน หลังจากการร

หลังรักษา: ฟื้นฟูและดูแลตัวเองด้วยฤาษีดัดตน Read More »

หมอที่รักษาคนไม่ให้ป่วย: เรื่องราวของหมอเก่งที่ยากที่สุด

หมอที่รักษาคนไม่ให้ป่วย: เรื่องราวของหมอเก่งที่ยากที่สุ

หมอที่รักษาคนไม่ให้ป่วย: เรื่องราวของหมอเก่งที่ยากที่สุด Read More »

สุขภาพดีวิถีไท: หัวใจในการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับปัญญาไท

สุขภาพดีวิถีไท: หัวใจในการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับปัญญาไท ใ

สุขภาพดีวิถีไท: หัวใจในการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับปัญญาไท Read More »

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้น

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์ Read More »

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแห่งล้านนา

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแห่งล้านนา โรง

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแห่งล้านนา Read More »

โรคร้ายบรรเทา : เรื่องการรักษามองหาเรา ที่ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

โรคร้ายบรรเทา : เรื่องการรักษามองหาเรา ที่ปัญญาไทคลินิก

โรคร้ายบรรเทา : เรื่องการรักษามองหาเรา ที่ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย Read More »

เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ: ประสบการณ์การเรียนที่โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ: ประสบการณ์การเรียนที่โรงเร

เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ: ประสบการณ์การเรียนที่โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท Read More »