สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ข่าว

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้น […]

โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจาก ม.เกษตรศาสตร์ Read More »

โครงการสัมมนาเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สถาบันปัญญาไท เชิญ นักศึกษาแพทย์แผนไทย และบุุคคลผู้สนใจ

โครงการสัมมนาเรื่องตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม Read More »

การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

📣📣 สถาบันปัญญา จัดอบรม การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิช

การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 Read More »

ประชุมเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ในงาน Lanna Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566

เครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน จังหวัดเ

ประชุมเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ในงาน Lanna Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566 Read More »

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฟรี

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไ

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฟรี Read More »

รับสมัครตำแหน่งงาน “แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก”

เนื่องด้วยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ร่วมด

รับสมัครตำแหน่งงาน “แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก” Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรหมอในบ้าน หมอกลางบ้าน หมอชุมชน

IDI ให้โอกาสผู้สูงวัยเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลสุ

โครงการอบรมหลักสูตรหมอในบ้าน หมอกลางบ้าน หมอชุมชน Read More »