สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

จองบริการออนไลน์

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
IDI THAI MASSAGE SCHOOL
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 053 - 200300 โทรสาร : 053 - 203104

แบบฟอร์มจองบริการออนไลน์

เงื่อนไขการจองบริการออนไลน์
1. ผู้จองบริการออนไลน์ต้องโอนเงิน ชำระค่าบริการ 50% ในวันที่ลงทะเบียนจองออนไลน์
2. เมื่อจองบริการ ผู้จองสามารถเลื่อนนัดการจองได้เพียง 1 ครั้ง

เลขบัญชีชำระค่าลงทะเบียนเรียน

ธนาคาร กรุงเทพ

เลขที่บัญชี : 424-4-19366-2

ชื่อบัญชี : บริษัท ปัญญาไท จำกัด