สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการ : นวดไทยเพื่อสุขภาพ

Previous slide
Next slide
1. นวดเพื่อป้องกันโรค
เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก ป้องกันการสะสมของสารพิษอันเป็นต้นเหตุของโรค ความดัน ไขมัน เส้นเลือดตีบตัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรค อื่นๆ เช่น หัวใจ เส้นเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เบาหวาน มะเร็ง ทั้งนี้องได้อาหาร น้ำ ที่ปลอดสารเคมี และมลพิษต่างๆ

2. นวดเพื่อแก้อาการของโรค
ปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อต่อ ผังผืด ปลายประสาทให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อเยียวยาให้กลับมาทำงานได้ ตามปกติ ซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้อาการ จากนักหัตถเวชเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาจต้องใช้ยาสมุนไพรช่วยในการปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพดี ให้กินได้ นอนหลับ ขับถ่ายดี ตลอดจนได้รับคำแนะนำ ในการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้โรค เก่ากำเริบ และป้องกันโรคต่างๆ ที่จะเกิดตามมา

3. การนวดฟื้นฟู
ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ติดขัด ทำให้เกิดการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด ข้อต่อ ตลอดจนระบบปลายประสาท ให้สั่งการทำงานอวัยวะต่างๆของร่างกายกลับคืนสู่ปกติ ทั้งนี้ควบคู่ไปกับ การกินอาหารปลอดสารรเคมี ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ผักพื้นบ้านเพื่อปรับสมดุล ของธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน แต่ละฤดู สำหรับผู้ที่เคยเจ็บป่วยและรักษาแล้ว ต้องการฟื้นฟูร่างกายให้มีกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น พังผืด ข้อต่อ ตลอดจนระบบปลายประสาท ให้สั่งการทำงานอวัยวะต่างๆ ของร่างกายกลับคืนสู่ปกติดีขึ้น