สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
headslide-1
โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
Phatthana Panyathai School

เปิดสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ได้แก่
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ นวดไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หลักสูตรนวดแบบต่างๆ

headslide-2
สถาบันปัญญาไท
Intellectual Development Institute

อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย สมุนไพร
ค่ายสุขภาพดีวิถีไท ออกให้ความรู้พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

headslide-3
T-MED
ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

บริการตรวจรักษาโดยวิธีการแพทย์แผนไทย
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพแบบองค์รวม
บริการนวดรักษาเพื่อฟื้นฟูและแก้อาการ

headslide-4
สมบัติสมุนไพร
Sombat Herbs Shop

จำหน่าย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสุขภาพ

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Enroll

Regulations
fee rate
Enroll

Service

Integrated Thai traditional medicine
Thai massage
Booking

Course

Course
Training seminar
Short course
Course

e-Books

Free e-Books
for students IDI
and general public
e-Books

Academic Calendar 2023

Activity News

Student Recruitment News

Thai massage

for health
18,000 ฿ 60 hour course
  • Duration of study 60 hours
  • study 2 weeks
  • certificate
Inter Course

Playlist

1 Videos

Tips knowledge good health

Panyathai Talk

Activity Photo Album

Testimonial