สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ติดต่อเรา...

ที่ตั้งโรงเรียน :
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
053-200300
064-9974749
Email :
idithaimassage2547@gmail.com