สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการ : ย่ำขาง

Previous slide
Next slide
“ย่ำขาง” เป็นวิธีการบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดทางร่างกาย ที่เป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพของชาวล้านนา วิธีการรักษา จะใช้เท้าชุบน้ำยา คือ สมุนไพรปูเลย หรือที่ภาคกลางเรียกว่า ไพล นํามาบดแล้วผสมกับน้ำใน สัดส่วนที่เหมาะสม และน้ำมันงา แล้วบนแผ่นเหล็กที่เรียกว่า “ขาง” ที่เผาร้อนอยู่บนเตาถ่าน จากนั้นผู้นวดจะ ย่ำเท้าลงบนส่วนต่างๆ ของผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดนวดคลึงไปทั่วร่างกาย การกดด้วยเท้าที่สัมผัสความร้อนมาจะช่วยกระตุ้นระบบประสาทต่างๆ ให้เกิดความรับรู้และทำงานได้ ดีขึ้น รวมทั้งคลายกล้ามเนื้อและช่วยให้การหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น การรักษาทั้งกระบวนการจะต้องใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่อาการของโรค และอาจจำเป็นต้องกลับมานวดอีกตามนัดหมาย