สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

Contact Us

Location :
49 Chang Lor Road, Hai Ya Subdistrict, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province 50100
Call :
053-200300
064-9974749
Email :
idithaimassage2547@gmail.com