สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บริการ : นวดเท้าเพื่อสุขภาพ

Previous slide
Next slide
การนวดเท้า เป็นการนวดกดจุด แต่ละจุดที่ฝ่าเท้า เพราะว่าทั่วทั้งเท้ามีจุดศูนย์รวมที่นวดแล้วสะท้อนไป ยังอวัยวะต่างๆ ได้ ทำให้ส่งประโยชน์ทั้งในส่วนอวัยวะภายนอก เช่น ไหล่ สะบัก ตา ฯลฯ และยังช่วยแก้ปัญหา อวัยวะภายในอย่างลําไส้ กระเพาะอาหารตับ ไต ฯลฯ อีกด้วย การนวดเท้าโดยทั่วไปมักมีการใช้ครีมหรือยาหม่อง หรือบางครั้งอาจนวดด้วยน้ำมันที่ไม่มีกลิ่น การ นวดเท้าจะเน้นกดจุดของฝ่าเท้า ทั้ง 36 จุด บนฝ่าเท้าจะนวดโดยใช้นิ้วมือและฝ่ามือ การนวดสามารถใช้เวลา 1 - 2 ชั่วโมง แล้วแต่อาการและความประสงค์...