สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บล็อก

หลังรักษา: ฟื้นฟูและดูแลตัวเองด้วยฤาษีดัดตน

หลังรักษา: ฟื้นฟูและดูแลตัวเองด้วยฤาษีดัดตน หลังจากการร […]

หลังรักษา: ฟื้นฟูและดูแลตัวเองด้วยฤาษีดัดตน Read More »

หมอที่รักษาคนไม่ให้ป่วย: เรื่องราวของหมอเก่งที่ยากที่สุด

หมอที่รักษาคนไม่ให้ป่วย: เรื่องราวของหมอเก่งที่ยากที่สุ

หมอที่รักษาคนไม่ให้ป่วย: เรื่องราวของหมอเก่งที่ยากที่สุด Read More »

สุขภาพดีวิถีไท: หัวใจในการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับปัญญาไท

สุขภาพดีวิถีไท: หัวใจในการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับปัญญาไท ใ

สุขภาพดีวิถีไท: หัวใจในการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับปัญญาไท Read More »

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแห่งล้านนา

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแห่งล้านนา โรง

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแห่งล้านนา Read More »

โรคร้ายบรรเทา : เรื่องการรักษามองหาเรา ที่ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย

โรคร้ายบรรเทา : เรื่องการรักษามองหาเรา ที่ปัญญาไทคลินิก

โรคร้ายบรรเทา : เรื่องการรักษามองหาเรา ที่ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย Read More »

เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ: ประสบการณ์การเรียนที่โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ: ประสบการณ์การเรียนที่โรงเร

เรียนรู้ควบคู่กับการลงมือทำ: ประสบการณ์การเรียนที่โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท Read More »

ยาดีต้องยาไทย: ศักยภาพและประสิทธิภาพของการใช้ยาไทยในการบำบัดรักษา

ยาดีต้องยาไทย: ศักยภาพและประสิทธิภาพของการใช้ยาไทยในการ

ยาดีต้องยาไทย: ศักยภาพและประสิทธิภาพของการใช้ยาไทยในการบำบัดรักษา Read More »