สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ออกหน่วย ที่วัดศรีสุพรรณ

วันที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท นำโดย ท่านผู […]

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ออกหน่วย ที่วัดศรีสุพรรณ Read More »

ประชุมเครือข่ายคลินิกการแพทย์แผนไทย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1

เครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน จ.เชียงใ

ประชุมเครือข่ายคลินิกการแพทย์แผนไทย ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 Read More »

ศึกษาดูงาน และสร้างเสริมเครือข่ายแพทย์แผนไทย ที่ศรีษะอโศก

พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ (ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท)ศึกษาดู

ศึกษาดูงาน และสร้างเสริมเครือข่ายแพทย์แผนไทย ที่ศรีษะอโศก Read More »

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม IDI

วันที่ 19 กย. 2566 เวลา 13.00-14.00 น.ดร.คงศักดิ์ บุญยะ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชม IDI Read More »

อบรมหมอในบ้านและชุมชน ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ ภาคเหนือ

ประมวลภาพกิจกรรม อบรมหมอในบ้านและชุมชน ให้กับกลุ่มชาติพ

อบรมหมอในบ้านและชุมชน ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ ภาคเหนือ Read More »