สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

อบรม

การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

📣📣 สถาบันปัญญา จัดอบรม การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิช […]

การสร้างสมดุลงานและชีวิตเพื่อพิชิตความสำเร็จอย่างมีความสุข วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 Read More »

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฟรี

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไ

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ฟรี Read More »

โครงการอบรมหลักสูตรหมอในบ้าน หมอกลางบ้าน หมอชุมชน

IDI ให้โอกาสผู้สูงวัยเรียนรู้การแพทย์แผนไทย เพื่อดูแลสุ

โครงการอบรมหลักสูตรหมอในบ้าน หมอกลางบ้าน หมอชุมชน Read More »