สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กิจกรรม

สถาบันปัญญาไท ให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธ์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำน

สถาบันปัญญาไท ให้ความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพกลุ่มชาติพันธ์ภาคเหนือ Read More »

IDI ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพวิถีไท

IDI ร่วมกับ สสว. หารือการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒ

IDI ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพวิถีไท Read More »