สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หลักสูตรการศึกษา

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สาขาผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ระยะเวลาเรียน 6 เดือน เรียนการนวดไทยเบื้องต้น นวดเท้า และการนวดรักษาโรคพื้นฐาน 12 โรค
กายวิศาสตร์ทั่วไป
 • ระบบข้อต่อ
 • ระบบกล้ามเนื้อ
 • ระบบประสาท
 • ระบบไหลเวียนโลหิต
 • ระบบหายใจ
 • ระบบทางเดินอาหาร
 • ส่วนกระดูกเข่าละขา
 • กระดูกเชิงกราน
 • กล้ามเนื้อขา
 • ส่วนหลัง
 • ส่วนศีรษะและคอ

พระราชบัญญัติสถานประกอบการ

การนวดเพื่อสุขภาพ

 • การนวดขาซ้าย
 • การนวดแขนซ้าย
 • การนวดท่าตะแคง
 • การนวดท่านอนคว่ำ
 • การนวดท่านั่ง
 • การนวดศรีษะ
 • การนวดใบหน้า
 • ฤาษีดัดตน
 • การบันทึกผลการนวด

การนวดไทยผ่อนคลาย

 • ปวดขาและเข่า
 • ปวดหลัง
 • ปวดแขนและไหล่
 • ปวดคอและศีรษะ