สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

มะเร็งเป็นโรคที่รักษายาก
แต่ป้องกันง่ายด้วยตัวเราเอง

ตามหลักของการแพทย์แผนไทย(วิถีการแพทย์แผนธรรมชาติ) มะเร็งมีสาเหตุหลักอยู่ 2 สาเหตุ
  1. มีสารก่อมะเร็ง(สารพิษ) ในร่างกายที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในร่างกาย ที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต หรือ นำสารพิษ(สารเคมีที่ปรุงแต่ง สี กลิ่น รส) และจากการปนเปื้อนด้วยกรรมวิธีที่ผลิตอาหารสมัยใหม่ เพราะอาหารอายุยืนคนกินอายุสั้น เช่น อาหารแช่แข็ง หมักดอง รมควันและอื่นๆ แล้วร่างกายไม่สามารถกำจัดสารพิษที่สะสมอยู่ในร่างกาย
  2. ระบบการไหลเวียนของเลือดที่ติดขัดไม่สะดวกทำให้สารพิษที่มีอยู่ในเลือดเกิดคั่งค้างและเป็นพิษมากขึ้น เหมือนน้ำในคลองถ้าไหลสะดวกก็จะไม่สะสมขยะและของเสียที่ให้เกิดการเน่าเสียและเป็นพิษกระตุ้นก่อให้เกิดมะเร็ง
ถ้าเราแก้ 2 เรื่องนี้ได้ โอกาสที่จะปลอดภัยจากมะเร็งก็มีสูง แต่ IDI จะดูแลท่านให้ปลอดมะเร็งและจะรับผิดชอบชดใช้ให้ตามตัวอย่างที่แนบ เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิก กับ AIA

ด้วยความห่วงใยจากสถาบันปัญญาไท (IDI)

AIA รับประกันพร้อมจ่ายถ้าเป็นมะเร็ง

หมายเหตุ... AIA รับประกันถึงอายุ 70 ปี คุ้มครองถึง 80 ปี

ติดต่อ : คุณสมบัติ ไตรศรีศิลป์ 081-8837845 , คุณณัฐภณ ไตรศรีศิลป์ 081-6034488