สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

IDI ร่วมกับ สสว. จัดสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพวิถีไท

IDI ร่วมกับ สสว. หารือการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพวิถีไท โดยมี อาจารย์ สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการ สถาบันปัญญาไท และเจ้าหน้าที่ จาก สสว.
ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทาง การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพวิถีไท ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฏาคม นี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตน ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
ด้วยการแพทย์แผนไทย ในเชิงบูรณาการร่วมกับการฟื้นฟูพัฒนาเมืองท้องถิ่นต้นแบบตามวิถีไทยล้านนา การใช้พืชผักพื้นบ้านมาปรุงอาหารเป็นยา การเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้ไปกับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ห่างหายไปจากสังคมเมืองเชียงใหม่…
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ #โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท #idithaimassages.com