สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

สนใจสมัครเป็นตัวแทน

AIA LA ELITE โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินอย่างมืออาชีพทั้ง
ยังเป็นโครงการเฟ้นหาผู้มุ่งหวังที่ต้องการรายได้มั่นคงด้วยแผนรับรองรายได้และขยายฐานผู้มุ่งหวังไปสู่คนรุ่นใหม่

คุณสมบัติ AIA LA ELITE
อายุระหว่าง 20-50 ปี
การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปหรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (กรณีวุฒิการศึกษา ม.6 ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี)
กรณีเป็น ตัวแทนประกันชีวิต (AIA STANDARD AGENT) มาก่อนจะต้องออกรหัสมาแล้วไม่เกิน 2 เดือน (ไม่นับเดือนออกรหัสตัวแทน) หรือไม่เคยออกรหัสตัวแทนกับเอไอเอมาก่อน
หากคุณมีโอกาสอายุยืนถึง 100 ปี จะเตรียมความพร้อม และรับมือกับเรื่องนี้อย่างไร ?
สนใจ .. ร่วมงานหรือวางแผนกับเรา ...
ติดต่อ...
คุณสมบัติ ไตรศรีศิลป์ 081-8837845
คุณณัฐภณ ไตรศรีศิลป์ 081-6034488
เปรียบเทียบ 3 ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย เอไอเอ
AIA Health Saver - คุ้มกว่าที่เคยเจอ เซฟเวอร์ทั่วไทย!
Previous slide
Next slide
ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น ALive Powered by AIA เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ!