สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

บล็อก

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปัญหากระดูกและข้อ: เมื่อความรู้ทางการแพทย์จากปัญญาไทคลินิกเป็นสิ่งสำคัญ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปัญหากระดูกและข้อ: เมื่อความรู้ทาง

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปัญหากระดูกและข้อ: เมื่อความรู้ทางการแพทย์จากปัญญาไทคลินิกเป็นสิ่งสำคัญ Read More »

นวดไทยสู่สากล: บทบาทของโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท

นวดไทยสู่สากล: บทบาทของโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ในช่วงหลายท

นวดไทยสู่สากล: บทบาทของโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท Read More »

ธรรมชาติคือการรักษาความเจ็บป่วยที่ดีที่สุด: การคืนความสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณ

ธรรมชาติคือการรักษาความเจ็บป่วยที่ดีที่สุด: การคืนความส

ธรรมชาติคือการรักษาความเจ็บป่วยที่ดีที่สุด: การคืนความสมดุลของร่างกายและจิตวิญญาณ Read More »

เจ็บป่วยคราใด: ปรึกษาปัญญาไท เพื่อการรักษาที่ปลอดภัย

เจ็บป่วยคราใด: ปรึกษาปัญญาไท เพื่อการรักษาที่ปลอดภัย กา

เจ็บป่วยคราใด: ปรึกษาปัญญาไท เพื่อการรักษาที่ปลอดภัย Read More »

ให้ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย: นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือในการรักษา

การแพทย์แผนไทยมีบทบาทที่สำคัญในการให้บริการด้านการรักษา

ให้ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย: นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ให้ความช่วยเหลือในการรักษา Read More »

เจ็บป่วยคราใด นึกถึง ปัญญาไท : คลินิกการแพทย์แผนไทย

เจ็บป่วยคราใด นึกถึง ปัญญาไท: คลินิกการแพทย์แผนไทย เมื่

เจ็บป่วยคราใด นึกถึง ปัญญาไท : คลินิกการแพทย์แผนไทย Read More »

ย่ำขาง: การบำบัดรักษาเจ็บปวดทางร่างกายในภูมิปัญญาของชาวล้านนา

ย่ำขาง: การบำบัดรักษาเจ็บปวดทางร่างกายในภูมิปัญญาของชาว

ย่ำขาง: การบำบัดรักษาเจ็บปวดทางร่างกายในภูมิปัญญาของชาวล้านนา Read More »

การป้องกัน ฝุ่น PM.2.5 ที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

ช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่มีมลพิษเยอะ นอกจากการป้องกันแล้

การป้องกัน ฝุ่น PM.2.5 ที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ Read More »