สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

AIA FA CAREER DAY โอกาสสู่เส้นทางที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน 20 พฤษภาคม 2566

AIA FA CAREER DAY โอกาสสู่เส้นทางที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน

ร่วมเปิดโอกาสสู่อนาคต โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กูรูเศรษฐกิจแถวหน้า และเรียนรู้เคล็ดลับ สร้างความสําเร็จ โดยวิทยากรชั้นนําจากเอไอเอ

20 พฤษภาคม 2566 | 9.30-12.00 น.

ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคํา เชียงใหม่

 

ดำเนินรายการโดย
คุณปรัชญ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ Agency Sales, Specialist

ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน พร้อมรับของที่ระลึก ณ จุดลงทะเบียน

 

Scan QR Code เพื่อลงทะเบียน ได้แล้ววันนี้ (ที่นั่งมีจํานวนจํากัด)