สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

1 Day Workshop : FA Boost up (วิทยากรโดยทีมงาน อ.ป่าน)

Class พิเศษ สำหรับผู้บริหารหน่วย และ Recruiters สายงาน D9A

📌 ศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2023 เวลา 09.00-16.00 น.
รบกวนลงทะเบียนยืนยันการร่วมกิจกรรมอีกครั้งค่ะ