สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท ออกหน่วย ที่วัดศรีสุพรรณ

วันที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท นำโดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์
นำนักศึกษาแพทย์แผนไทย ออกหน่วย ให้บริการประชาชน ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จัดกิจกรรม
– ตรวจเช็คสุขภาพ 9 รายการ
– ตรวจธาตุเจ้าเรือน