สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ออกหน่วยให้ความรู้ด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย ณ. มทร ล้านนา เชียงใหม่ (5 ก.ค. 67)

เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาปัญญาไท/สถาบันปัญญาไท) นำทีมบุคลากร และนักศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมออกหน่วยให้ความรู้ด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย และตรวจสุขภาพ 9 รายการ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่