สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ร่วมเปิดห้องแลป ระบบ GLP ศูนย์ศรีพัฒน์เชียงใหม่

วันที่ 6 กันยายน 2566 พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท
ได้รับเชิญ ไปร่วมเปิดห้องแลป ทันสมัยระบบ GLP ที่ศูนย์ศรีพัฒน์ เชียงใหม่
พร้อมกันนี้ พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท ได้มอบหนังสือ
เกี่ยวกับสุขภาพวิถีธรรมชาติ เป็นที่ระลึก