สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ร่วมงานฉลองครบรอบ 74 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 24 กย.66 เวลา 10.00-13.30 น.
พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไท
ร่วมงานฉลองครบรอบ 74 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ.สมาคมธุรกิจ ไทย-จีน
839253_0
839256_0
839255_0
839258_0