สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

รับสมัครนักเรียนแพทย์แผนไทย ประจำปี 2567

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท เปิดรับสมัครผู้สนใจ เรียนแพทย์แผนไทย ประจำปี 2567
เริ่มเรียน (ปฐมนิเทศ) วันที่ 7 มกราคม 2567

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
– อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
– จบการศึกษาภาคบังคับ
– จบแล้วมีงานทำ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…
 
สนใจสอบถามข้อมูลที่ : โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท
49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-200300 , 087-1760161 , 081-8837845