สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

รับสมัครตำแหน่งงาน “แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก”

เนื่องด้วยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ร่วมด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา มีโครงการเปิดสถานพยาบาลคลินิกในรูปแบบแพทย์แผนไทย ศูนย์ฟอกไต เเละเเพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมด้วยร้านขายยาแพทย์แผนไทยเเละแพทย์แผนปัจจุบัน ในพื้นที่โครงการวิทยาลัยใหม่ เพื่อช่วยรักษาประชาชนคนทั่วไป โดยมีอัตราค่าบริการในการรักษาที่ย่อมเยา ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาได้

คุณสมบัตร “แพทย์แผนไทย ประจำคลินิก” คือ

– มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย

– มีหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย (จะพิจารณาพิเศษ)

– มีประสบการณ์การทำงานด้านเเพทย์แผนไทย

– มีความรู้เฉพาะทางเป็นอย่างดี

– มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี

– สุขภาพร่างกายแข็งเเรง สมบูรณ์

– พร้อมทำงานทันที

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ : shorturl.at/beU14

ส่งใบสมัครหรือ Resume มาได้ที่ E-mail : sbtech.pattaya@gmail.com

ยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ห้องธุรการของวิทยาลัย เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 095-405-8798