สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ข่าวโดย :

รักใคร..ให้ป้ายยา “แอปลับ”

กฎเกณฑ์และรางวัลการแข่งขัน
  1. ตัวแทนต้องแชร์คอนเทนต์ที่มีในแอปพลิเคชัน iSay หรือนามบัตรออนไลน์ (ไมโครไซต์) ผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังลูกค้าหรือ
    ผู้มุ่งหวังตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566
  2. ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังจะต้องมีการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มติดต่อกลับของแอปพลิเคชัน iSay ภายใน
    31 มีนาคม 2566
    3.ตัวแทนที่มีลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังตอบกลับเข้ามาในแต่ละเดือนจะต้องไม่มีการซ้ำ
รางวัลที่ได้รับ
• ผู้บริหารหน่วยและตัวแทนจะได้รับ Shopee E-Voucher มูลค่า 50 บาท สำหรับทุกๆ รายชื่อลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง (ไม่ซ้ำรายชื่อ) ที่กรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับผ่านลิงก์จากแอปพลิเคชัน iSay โดยรางวัลจะถูกจัดส่งไปทางอีเมลของท่านตามที่แจ้งบริษัทไว้ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป
• ลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังที่กรอกข้อมูลผ่านลิงก์แบบฟอร์มติดต่อกลับจากแอปพลิเคชัน iSay จะได้รับ Shopee
E-Voucher 50 บาท ไม่จำกัดจำนวน