สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ประชุมเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ในงาน Lanna Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566

เครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน จังหวัดเชียงใหม่
จัดประชุมเครือข่ายฯ ทั่วประเทศ ในงาน Lanna Expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่
ในวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2566

หัวข้อเรื่อง กัญชาและสมุนไพรในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีชุมชน

สมัครเข้าร่วมประชุมและสำรองที่นั่ง ได้ตามลิงค์ที่แนบมา https://forms.gle/yxDAvS3Xrod7XDZL9