สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กิจกรรม งาน Lanna Expo 2024 (8-14 ก.ค. 67)

โรงเรียนพัฒนาปัญญาไท / สถาบันปัญญาไท ขอเชิญผู้ที่สนใจ ใส่ใจรักสุขภาพ ตามแนววิถีไท เข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพ ในงาน Lanna Expo 2024 วันที่ 8-14 กรกฎาคม 67   เวลา 10.00 – 19.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่