สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

กิจกรรมเวลเนส

สถาบันปัญญาไท เชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร บริษัท และผู้ที่สนใจจัดกิจกรรม “เวลเนส” ในโรงแรม หรือ รีสอร์ท
โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1

 • มีกิจกรรมเวลเนส
 • การออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า
 • การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง
 • การออกกำลังกายด้วยไม้ยืน B&B
 • โยคะ ฤาษีดัดตน
 • อาหารสุขภาพ
 • การนั่งสมาธิ

ระดับที่ 2

 • มีกิจกรรมเวลเนสที่ต้องมี
 • Health Coach ... เช่น
 • นักกายภาพบำบัด
 • นักโภชนาการ
 • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นักการแพทย์แผนไท
 • นักกิจกรรมบำบัด

ระดับที่ 3

 • มีสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย
 • มีบริการ ตรวจ รักษา ฟื้นฟู
 • ส่งเสริมสุขภาพ
 • ออนไลน์ และออนไซต์
สนใจสามารถปรึกษาได้ที่สถาบันปัญญาไท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
สถาบันปัญญาไท 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
www.idithaimassages.com
E-mail : idithaimassage2547@gmail.com
โทร : 053-200300 , 064-9974749
Facebook : Sombat Traisrisilp
ดูเพิ่มเติมจากยูทูป PANYATHAI