สร้างเศรษฐกิจ และสังคมไทย
ให้เข้มเเข็งด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

การป้องกัน ฝุ่น PM.2.5 ที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ

ช่วงนี้อากาศที่เชียงใหม่มีมลพิษเยอะ นอกจากการป้องกันแล้ว จะมีสมุนไพร อะไร มาช่วยเอา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ และ ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ขับออกไปได้บ้าง ??
ร่างกายของเราจะขับเองโดยอัตโนมัติ เช่นน้ำมูกไหล ไอ น้ำตาไหล เป็นต้น
เพียงแต่อย่ากินยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ จะทำให้ไม่มีการขับฝุ่น
ควรเสริมด้วยการขับเสมหะ เช่น การกิน ตรีผลาน้ำ ยาปราบชมพูทวีป ควบคู่ไปกับการบริหารปอด
ซึ่งสามารถดูได้จาก Youtube : Panyathai CH (ฝึกพลังปอด)